Aktualności


14.02.2016

JPK - kontrole podatkowe od 01.07.2016r.

KONTROLE PODATKOWE – zmiany od 1 lipca 2016r.

ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649)

 

Od lipca 2016 roku zaczyna obowiązywać JPK Jednolity Plik Kontrolny.

Kontrolerzy podatkowi będą żądać od przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych Jednolitego Pliku Kontrolnego - uszczelnić ma to system podatkowy a fiskusowi ułatwić i przyspieszyć kontrole podatkowe.
Dla przedsiębiorców oznacza to, że muszą dostosować swoje systemy informatyczne.

 

Nowa metoda kontroli będzie zobowiązywać podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

 

W pierwszej kolejności obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęci duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.
Co do małych i średnich przedsiębiorców to będą oni zobowiązania do przekazywania JPK od lipca 2018r.

 

więcej informacji na Facebook

12.02.2016

RECYKLING - obowiązki wprowadzającego

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W GIOŚ
Każdy wprowadzający pojazdy (w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) obowiązany jest złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54 zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie sprowadzania pojazdów – najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie musi zawierać:
1. nazwę, siedzibę i adres wprowadzającego,
2. datę podjęcia działalności w zakresie sprowadzania pojazdów,
3. określenie rodzaju działalności (importer/wewnątrzwspólnotowy nabywca),
4. adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, z którymi wprowadzający podpisał umowę/umowy.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.

07.02.2016

SAMOCHODY SPROWADZONE Z UE

Kompleksowo przygotowujemy dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów sprowadzonych z krajów UE:

07.02.2016

BRAK OPŁATY RECYKLINGOWEJ

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która m.in. zniosła opłatę recyklingową za wprowadzenie pojazdu na teren Polski.

19.01.2016

OFERUJEMY: