Akcyza Tłumaczenia Rejestracja


Kompleksowo przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów sprowadzonych

z zagranicy jak również samochodów krajowych

 

AKCYZA SAMOCHODOWA

Przygotowujemy wszystkie dokumenty wymagane do złożenia deklaracji AKC-U i odbioru potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu sprowadzonego z kraju UE.

 • wypełniamy dokument AKC-U wraz z wymaganym załącznikiem
 • przekazujemy wypełnione dokumentu do stosownego oddziału Urzędu Celnego osobiście lub drogą elektroniczną
 • klient otrzymuje od nas informację o wymaganej kwocie zapłaty z tytułu akcyzy
 • po opłaceniu akcyzy klient otrzymuje potwierdzenie dokonania zapłaty akcyzy, wymagane do rejestracji pojazdu
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy można odebrać w naszym biurze lub możemy je przesłać bezpośrednio na adres e-mail klienta
 • w przypadku samochodów uszkodzonych przygotowujemy bezpłatną kalkulację kwoty akcyzy - czy jest opłacalne wykonanie opinii rzeczoznawcy

 

Czas oczekiwania na potwierdzenie zapłaty akcyzy uzaleznione jest od dokonania wpłaty przez klienta. Przykładowo jeżeli klient przekaże nam dokumenty w poniedziałek i w poniedziałek lub wtorek dokona zapłaty na rachunek bankowy Izby Celnej w środę otrzyma od nas potwierdzenie dokonania zapłaty akcyzy.

TŁUMACZENIA

Przygotowujemy dla klientów tłumaczenia przysięgłe dokumentów samochodowych niezbędne do rejestracji pojazdu:

 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu
 • umowa kupna lub faktura zakupu
 • według życzenia klienta również inne dokumenty dotyczące samochodu

 

 

REJESTRACJA

Zajmujemy się całą procedurą rejestracji pojazdu w imieniu klienta 

 • kompletujemy niezbędne do rejestracji dokumenty
 • wypełniamy wniosek o rejestrację
 • na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dokonujemy rejestracji pojazdu w odpowiednim Urzędzie Miejskim lub Starostwie

 

 


 

 zapraszamy do Aktualności i na naszego facebooka